Дарота Міхалюк. Беларуская Народная Рэспубліка 1918–1920 гг.: ля вытокаў беларускай дзяржаўнасці

16,80 Br

На складзе

Анатацыя

Міхалюк, Д.

Беларуская Народная Рэспубліка 1918–1920 гг.: ля вытокаў беларускай дзяржаўнасці / Дарота Міхалюк; навук. рэд. Станіслаў Рудовіч; пераклад з польскай мовы Алесь Пілецкі. — Смаленск: Інбелкульт, 2015. — 496 с.: [16] c. Наклад 1000 асобнікаў. ISBN 978-5-00076-016-1

 

У манаграфіі разглядаюцца спробы здабыцця беларусамі ўласнай дзяржаўнасці пасля Першай сусветнай вайны. Яe аўтар намагалася як мага паўней прадставіць нараджэнне і развіццё беларускай дзяржаўніцкай ідэі, а таксама дзейнасць, якая прывяла да стварэння і абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У працы сярод іншага прасочваецца развіццё беларускай дзяржаўніцкай ідэі, утварэнне розных палітычных стратэгій і саюзаў. Храналагічна кніга даведзена да падзення ўрада Антона Луцкевіча ў лютым 1920 г., бо менавіта ў той момант фактычна разваліўся беларускі незалежніцкі лагер, а ўрад БНР страціў здольнасць дзейнічаць.

Пераклад зроблены паводле выдання: Michaluk, Dorota. Białoruska Republika Ludowa 1918 1920. U źródeł białoruskiej państwowości. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. 600 s., il.

 

 

ЗМЕСТ

 

Да беларускага чытача………………………………………………………………………..7
Уводзіны……………………………………………………………………………………………9
Раздзел I
Беларусь і яе жыхары ў ХІХ і на пачатку ХХ ст. …………………………19
1.1 Краіна і людзі……………………………………………………………………………….19
1.2 Эканоміка беларускіх земляў……………………………………………………….41
1.3 Нацыянальная і сацыяльная структура……………………………………….47
Раздзел ІІ
Дзейнасць палітычных груповак на беларускіх землях
перад Першай сусветнай вайной……………………………………………….63
2.1 Агульнарасійскія, агульнапольскія і яўрэйскія партыі……………….63
2.2 «Краёўцы» …………………………………………………………………………………..76
2.3 Нацыянальныя рухі: літоўскі і ўкраінскі……………………………………82
2.4 Беларускі нацыянальны рух………………………………………………………85
2.5 Выбары ў Думу………………………………………………………………………….98
Раздзел ІІІ
Ад «Вялікага Княства Літоўскага» да Беларускай
Народнай Рэспублікі. Ідэя беларускай дзяржаўнасці
ў 1914—1917 гг. …………………………………………………………………….108
3.1 Пад нямецкай акупацыяй………………………………………………………..108
3.2 На ўсходнім баку фронту…………………………………………………………124
3.3 Усебеларускі з’езд……………………………………………………………………152
Раздзел IV
Абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі.
Канцэпцыя межаў і дзяржаўная сімволіка………………………….177
4.1 Берасцейскі мір……………………………………………………………………….177
4.2 Беларускі нацыянальны рух пасля разгону Усебеларускага з’езда…187
4.3 Дзейнасць беларусаў у віленскім асяродку……………………………….193
4.4 Абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі………195
4.5 Стварэнне найвышэйшых органаў улады:
Рады Рэспублікі і Сеньёрэн-канвента……………………………………………204
4.6 Фармаванне канцэпцыі межаў Беларускай Народнай Рэспублікі…..207
4.7 Дзяржаўная сімволіка Беларускай Народнай Рэспублікі……………233
Раздзел V
Тры ўрады Беларускай Народнай Рэспублікі і іх дзейнасць
у перыяд з сакавіка да кастрычніка 1918 г. ………………………..240
5.1 Народны Сакратарыят БНР пад кіраўніцтвам Язэпа Варонкі…..240
5.2 Народны Сакратарыят БНР пад кіраўніцтвам Рамана Скірмунта…270
5.3 Народны Сакратарыят БНР пад кіраўніцтвам Івана Серады……279
Раздзел VI
У чаканні мірнай канферэнцыі. Дзейнасць урада
Антона Луцкевіча на Беларусі…………………………………………….288
6.1 Праграма ўрада, кампетэнцыі Рады Міністраў і Рады Рэспублікі…288
6.2 Палітычнае становішча БНР восенню 1918 г. Канцэпцыі
бальшавікоў, Германіі, літоўцаў і палякаў у дачыненні
да Беларусі……………………………………………………………………………………292
6.3 Пагадненне Віленскай Беларускай рады з Тарыбай…………………301
6.4 Урад Антона Луцкевіча падчас заняцця Менска
і Вільні бальшавікамі……………………………………………………………………310
6.5 Знаходжанне Антона Луцкевіча ў Горадні……………………………….317
6.6 Беларускі нацыянальны рух на Гарадзеншчыне і Віленшчыне
пасля ад’езду Антона Луцкевіча на мірную канферэнцыю…………….355
Раздзел VII
Урад Антона Луцкевіча на міжнароднай арэне…………………..373
7.1 Падрыхтоўка Антона Луцкевіча да мірнай канферэнцыі………….373
7.2 Дэлегацыя БНР на мірнай канферэнцыі………………………………….377
7.3 Беларускія палітыкі і заняцце Менска Войскам Польскім………..391
7.4 Дыпламатычная дзейнасць А. Луцкевіча ў Варшаве………………..395
7.5 «Беларусь — гэта Прыбалтыка». Спробы ўцягнуць
Беларусь у брытанскую сферу ўплываў…………………………………………404
7.6 Апошняя спроба кансалідацыі беларускага
нацыянальнага руху……………………………………………………………………..415
7.7 Раскол сярод прыхільнікаў беларускай незалежнасці……………….423
Заканчэнне…………………………………………………………………………………..434
Крыніцы і літаратура……………………………………………………………..453
Іменны паказальнік………………………………………………………………………468
Геаграфічны паказальнік……………………………………………………………..481

Дадаткова

Вага 0,545 кг
Выдавец

Інбелкульт

Год выдання

2015

Аб’ём

496 с.

Вокладка

у аправе