Карта сайта   Кантакты     Русский      English      Français      Deutsch 
  
Выдавецтва
  
Галоўная arrow Выдавецтва arrow Бібліятэчка arrow Навуковыя выданні     
Бібліятэчка arrow Навуковыя выданні

Вынікі 1 - 30 з 102
* Кнігі, пазначаныя зорачкамі, Вы яшчэ можаце набыць.

Міцкевіч В., Друпаў А.
Пазіцыі германскіх дывізій у Беларусі: Сектар Вішнева–Крэва*
Пазіцыі германскіх дывізій у Беларусі: Сектар Вішнева–Крэва [2016] Навуковыя выданні
У кнізе разглядаюцца класіфікацыя, тыпалогія, канструкцыя і гісторыя будаўніцтва фартыфікацыйных аб’ектаў германскай арміі перыяду Першай сусветнай вайны ў межах пазіцый чатырох пяхотных дывізій на тэрыторыі Валожынскага, Ашмянскага і Смаргонскага раёнаў Беларусі. Інфармацыя пра сучасны стан сховішчаў, арсеналаў, бункераў і ваенных пахаванняў падаецца ў выглядзе фотаздымкаў, малюнкаў і мапаў пачатку XX і XXI стст. Закранаецца пытанне захоўвання вышэйназваных аб’ектаў як гістарычна-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь.
Выданне з’яўляецца першым з серыі, прысвечанай гісторыі фартыфікацыйных аб’ектаў па лініі фронту 1916–1917 гг. у сучасных межах нашай краіны. Разлічана на ваенных гісторыкаў, культуролагаў і экскурсаводаў.
Кошт: 132720 руб. (з ПДВ 20%)
 
 
Авілін Ц.
Паміж небам і зямлёй: этнаастраномія *
Паміж небам і зямлёй: этнаастраномія [2015] Навуковыя выданні
Этнаастраном, супрацоўнік Акадэміі навук Цімафей Авілін ладзіць прэзентацыі сваёй дэбютнай кнігі ў розных гарадах Беларусі. Выданне называецца “Этнаастраномія: Паміж небам і зямлёй”. Гэта першая ў гісторыі кніга пра традыцыйныя ўяўленні беларусаў, датычныя зорнага неба. – Збіраўся матэрыял як з літаратуры, так і ў экспедыцыях. Самае галоўнае, што яшчэ бліжэйшыя гадоў 20 будзе рэальна запісаць нейкі новы і ўнікальны матэрыял. Так, зусім нядаўна мае знаёмыя ездзілі ў Ваўкавыскі раён і запісалі, што там нібыта ёсць сузор’е Ваўчыцы. Што гэта за сузор’е – пытанне. Але сам факт вельмі цікавы: дагэтуль можна запісаць унікальныя назвы.
Кошт: 286200 руб. (з ПДВ 20%)
 
 
Зайка А.
Прыказкі і прымаўкі, жарты і каламбуры, прыгаворкі і языкаломкі, вясельныя прыгаворкі пры дзяльбе каравая, вітанні і зычэнні, ветлівыя і ласкавыя выразы, засцярогі і прысяганні, праклёны і адкляцці, жартоўныя праклёны і дражнілкі-кепікі, зневажанні і пара*
Прыказкі і прымаўкі, жарты і каламбуры, прыгаворкі і языкаломкі, вясельныя прыгаворкі пры дзяльбе каравая, вітанні і зычэнні, ветлівыя і ласкавыя выразы, засцярогі і прысяганні, праклёны і адкляцці, жартоўныя праклёны і дражнілкі-кепікі, зневажанні і пара [2015] Навуковыя выданні
Гэтая кніга – першае сістэматызаванае апісанне парэміялагічнага і фразеалагічнага багацця мовы жыхароў аднаго з куткоў Беларусі – радзімы Тадэвуша Касцюшкі. Запісы фальклорнага матэрыялу зроблены даследнікам у 1969–2014 гг. Разлічана на шырокае кола чытачоў.
Кошт: 100800 руб. (з ПДВ 20%)
 
 
Урбан П.
Старажытныя ліцьвіны: Мова, паходжаньне, этнічная прыналежнасьць*
Старажытныя ліцьвіны: Мова, паходжаньне, этнічная прыналежнасьць [2014] Навуковыя выданні
Выкарыстоўваючы малавядомыя і невядомыя гістарычныя крыніцы, пераважна заходнееўрапейскія, аўтар разглядае мову і культы старажытных ліцьвіноў, паходжаньне іх найменьня і этнічную прыналежнасьць. На падставе гэтага аналізу ён даводзіць славянскае паходжаньне таго племя, якое дало назоў Вялікаму Княству Літоўскаму.
Адрасуецца гісторыкам, этнолагам, мовазнаўцам, а таксама ўсім, хто цікавіцца гісторыяй Сярэднявечча.
Кошт: 60000 руб. (з ПДВ 20%)
 
 

Комплексный метод скрининга в снижении запущенности рака молочной железы у женского населения Республики Беларусь|*
Комплексный метод скрининга в снижении запущенности рака молочной железы у женского населения Республики Беларусь| [2011] Навуковыя выданні

Впервые в нашей стране разработана система мероприятий по снижению запущенности рака молочной железы, обоснована целесообразность проведения его скрининга путем самообследования и клинического обследования. Показаны эффективность метода в снижении смертности и инвалидности от указанного заболевания, а также экономический эффект от уменьшения стоимости лечения.

Для врачей-онкологов, рентгенологов, гинекологов, хирургов, организаторов здравоохранения, слушателей академий последипломного образования, студентов медицинский университетов.

Кошт: 20040 руб. (з ПДВ 20%)
 
 
Токць С., Дзелянкоўскі М.
Скідзель і яго ваколіцы: жывая гісторыя
Скідзель і яго ваколіцы: жывая гісторыя [2014] Навуковыя выданні
Навукова-папулярная праца, прысвечаная мінуўшчыне горада Скідзеля і наваколля. Кніга напісаная на грунце вывучэння шырокага кола архіўных крыніц, вусных успамінаў і краязнаўчых матэрыялаў. Аўтары прасочваюць гісторыю рэгіёна ад першых згадак у старажытных дакументах XV стагоддзя да сярэдзіны ХХ стагоддзя. Гэтая гісторыя падаецца ў яе антрапалагічным вымярэнні, паказваецца на прыкладзе ўчынкаў і лёсаў звычайных людзей, якія ўпартай працай і змаганнем за лепшую долю стваралі будучыню сваёй радзімы. 
Кніга адрасаваная як прафесійным гісторыкам, выкладчыкам, краязнаўцам, так і ўсім, хто цікавіцца мінулым нашай краіны.
 
 

Гісторыя гандлю ў Беларусі (ад старажытнага часу да канца ХХ ст.): праблемы вывучэння
Гісторыя гандлю ў Беларусі (ад старажытнага часу да канца ХХ ст.): праблемы вывучэння [2014] Навуковыя выданні
Упершыню пад адной вокладкай выходзяць у свет навуковыя артыкулы прысвечаныя выключна гісторыі беларускага гандлю, якія ахопліваюць перыяд ад глыбокай старажытнасці, да пач. ХХІ стагоддзя. Мы ўпэўненыя, што дадзенае выданне стане карысным як для адмыслоўцаў у галіне эканамічнай гісторыі Беларусі, студэнтаў гістарычных і эканамічных спецыяльнасцяў, гэтак і ўсім, хто цікавіцца эканамічнай гісторыяй і назапашаным досведам прадпрымальніцтва ў Беларусі.
 
 
Лобач У.
Міф. Прастора. Чалавек : традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай перспектыве
Міф. Прастора. Чалавек : традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай перспектыве [2013] Навуковыя выданні
Манаграфія прысвечана семантыцы і рытуальнай функцыянальнасці базавых элементаў традыцыйнага культурнага ландшафту беларусаў як прыроднага, так і антрапагеннага паходжання ў сістэме іх узаемасувязі і ўзаемаабумоўленасці. На падставе шырокага кола этнаграфічных, фальклорных, лінгвістычных крыніц ахарактарызаваны касмаганічныя заканамернасці фармавання і касмалагічныя параметры жыццёвай прасторы беларусаў, якія знайшлі сваё ўвасабленне ў міфапаэтычнай карціне свету і адлюстраваныя ва ўсіх праявах традыцыйнай духоўнай культуры этнасу. Асаблівая ўвага ў даследванні адведзена феномену сімвалічнай трансгранічнасці ў структуры культурнага ландшафту і тэмпаральным аспектам яго функцыянавання. Прааналізавана інфармацыйная прагматыка элементаў культурнага ландшафту ў рамках традыцыйнай супольнасці, і ў прыватнасці функцыя аб’ектывацыі лакальнай гісторыі ў кантэксце гісторыі агульнаэтнічнай. У кнізе шырока скарыстоўваюцца матэрыялы палявых этнаграфічных даследванняў, праведзеных аўтарам у перыяд 1992–2012 гг.
Прызначана для этнолагаў, этналінгвістаў, фалькларыстаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца сімвалічнымі аспектамі традыцыйнай духоўнай культуры беларусаў.
 
 
Лаўрык Ю. М.
Кнігі і кнігазборы куцеінскага Богаяўленскага манастыра ў сярэдзіне XVII ст.
Кнігі і кнігазборы куцеінскага Богаяўленскага манастыра ў сярэдзіне XVII ст. [2012] Навуковыя выданні
Манаграфія прысвечана выдавецкай і кнігазбіральніцкай дзейнасці браціі праваслаўнага Богаяўленскага манастыра ў Куцейне ў найбольш яскравы перыяд яго гісторыі – у сярэдзіне XVII ст.  Падрабязна разглядаюцца характэрныя асаблівасці куцеінскіх друкаў і манускрыптаў, а таксама ажыццяўляецца спроба акрэсліць склад кнігазбораў, што існавалі ў самім манастыры або захоўваліся пры манастырскіх цэрквах.
Кніга будзе карысная гісторыкам, кнігазнаўцам, супрацоўнікам музеяў і аддзелаў рэдкай кнігі навуковых бібліятэк, студэнтам гуманітарных спецыяльнасцяў, а таксама ўсім, хто цікавіцца айчыннай гісторыяй.
 
 

Устройство и эксплуатация проходческого комбайна ПКС–8М
Устройство и эксплуатация проходческого комбайна ПКС–8М [2010] Навуковыя выданні
В книге рассмотрены конструкция и принцип работы механической, гидравлической и электрической частей, систем управления и обеспечения работоспособности проходческого комбайна ПКС-8М производства ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством». Приведены основные технические характеристики комбайна. Даны рекомендации по настройке и регулировке его узлов и систем, по управлению комбайном при выполнении типовых операций, указания по мерам безопасности, монтажу, подготовке к работе, обкатке, техническому обслуживанию и ремонту комбайна. Приведены характерные неисправности и рекомендации по их устранению. Изложены методики испытаний комбайна.
Книга предназначена для технического персонала, выполняющего монтаж и демонтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт комбайна. Она может быть полезна учащимся учреждений профессионального и среднего специального образования, студентам вузов соответствующих специальностей.
 
 
Герасименко М.А.
Диагностика и лечение повреждений и ортопедических заболеваний коленного сустава
[2010] Навуковыя выданні
В монографии обобщен многолетний опыт авторов по дифференциальной диагностике и хирургическому лечению травматических внутрисуставных повреждений и ортопедических заболеваний коленного сустава, преимущественно в детском и молодом возрасте. Определен круг наиболее распространенной и сложной для ранней диагностики и лечения патологии.
Книга предназначена для ортопедов-травматологов, детских хирургов,  ревматологов, педиатров, рентгенологов, а также врачей широкого профиля.
 
 
Крутько Н.П., Шевчук В.В., Прушак В.Я., Щерба В.Я.
Регулирование коллоидно-химических свойств солевых минеральных дисперсий при получении гранулированных калийных удобрений
Регулирование коллоидно-химических свойств солевых минеральных дисперсий при получении гранулированных калийных удобрений [2010] Навуковыя выданні
В монографии проанализированы состояние и основные тенденции развития современных технологий регулирования свойств дисперсий хлорида калия. Рассмотрены закономерности и механизм физико-химических процессов модифицирования его неорганическими солями, углеводородами, поверхностно-активными веществами различной природы и их композициями, ПАВ в органической среде, эмульсиями аполярных соединений. Предложены технологии получения калийных удобрений с улучшенными физико-химическими и механическими свойствами.
Предназначена для научных сотрудников, инженерно-технических работников, занятых в области обогащения полезных ископаемых, технологии неорганических веществ. Может быть полезна также студентам, магистрантам и аспирантам соответствующих специальностей.
 
 

Наша Ніва: Першая беларуская газэта з рысункамі. Вып. 5*
Наша Ніва: Першая беларуская газэта з рысункамі. Вып. 5 [2010] Навуковыя выданні
Чарговы выпуск факсімільнага выдання першай масавай беларускай дэмакратычнай газеты пачатку ХХ стагоддзя ўтрымлівае нумары за 1912–1915, 1920 гады.
Для навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускага нацыянальна-вызваленчага руху.
Кошт: 113850 руб. (з ПДВ 20%)
 
 
Чарнякевіч Ю.
Атлас гаворак паўночна-ўсходняй Брэстчыны*
Атлас гаворак паўночна-ўсходняй Брэстчыны [2009] Навуковыя выданні
Рэгіянальны атлас складаецца з 365 лінгвістычных картаў, у тым ліку 90 фанетычных, 74 марфалагічных, 180 лексічных і 20 ізаглосных. Гэтыя карты прысвечаны найбольш важным з’явам моўнай сістэмы гаворак жыхароў паўночна-ўсходняй Брэстчыны.
Вялікі фактычны матэрыял выдання можа быць выкарыстаны пры выкладанні курсаў дыялекталогіі, гісторыі беларускай літаратурнай мовы, гістарычнай граматыкі беларускай мовы для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, у распрацоўцы спецкурсаў і спецсемінараў, правядзенні лекцый і практычных заняткаў.
Праца будзе карыснай для навукоўцаў пры стварэнні новых рэгіянальных дыялектных атласаў, пры складанні праграм па вывучэнні беларускіх народных гаворак, пры параўнальным даследаванні гаворак беларускай і іншых славянскіх моў, пры вывучэнні фарміравання заходнепалескіх і гродзенска-баранавіцкіх гаворак.
Кошт: 27420 руб. (з ПДВ 20%)
 
 
Сутэр П.
Альфуркан татарскі. Каран-тэфсір татараў Вялікага Княства Літоўскага
Альфуркан татарскі. Каран-тэфсір татараў Вялікага Княства Літоўскага [2009] Навуковыя выданні
Манаграфія вядомага швейцарскага навукоўца, спецыяліста ў галіне кітабістыкі, прысвечана выдатнаму помніку пісьменства татараў Вялікага Княства Літоўскага — перакладу Карана з тлумачэннямі (г. зв. тэфсіру), які быў распаўсюджаны на беларускіх землях. Параўнальна з еўрапейскімі перакладамі ён больш дасканалы, дакладны і тэалагічна абгрунтаваны. Паказваецца культурны і рэлігійны кантэкст XVI ст., з якога паходзіць тэфсір, аналізуюцца графічная і граматычная сістэмы мовы.
Для філолагаў, гісторыкаў, культуролагаў, рэлігіязнаўцаў, усіх тых, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Вялікага Княства Літоўскага.
 
 

Сонца тваё не закоціцца, і месяц твой не схаваецца: Зборнік артыкулаў па беларусістыцы і багаслоўі ў гонар 80-годзьдзя з дня нараджэньня і 50-годзьдзя сьвятарства айца Аляксандра Надсана /уклад. І. Дубянецкая*
Сонца тваё не закоціцца, і месяц твой не схаваецца: Зборнік артыкулаў па беларусістыцы і багаслоўі ў гонар 80-годзьдзя з дня нараджэньня і 50-годзьдзя сьвятарства айца Аляксандра Надсана /уклад. І. Дубянецкая [2009] Навуковыя выданні
Кніга прысьвячаецца айцу Аляксандру Надсану – выдатнаму навуковаму, рэлігійнаму і грамадзкаму дзеячу. 100 аўтараў з 14 краін сьвету ахвяруюць яму свае навуковыя дасьледаваньні ў 14 гуманітарных і 9 багаслоўскіх дысцыплінах, а таксама вершы. Зборнік уяўляе сабой аб’ектыўны зрэз сучаснае беларускае думкі і сусьветнае беларусістыкі, а таксама першую ў Беларусі вялікую калекцыю артыкулаў па сучаснай тэалёгіі, унёсак у якую зрабілі дасьледнікі з розных краін і розных канфэсій.
Зборнік адрасаваны навукоўцам і студэнтам гуманітарных дысцыплін, тэолягам, а таксама ўсім, хто цікавіцца беларускай гісторыяй і культурай.
Кошт: 90000 руб. (з ПДВ 20%)
 
 
Сарнацкий В.В.
Ельники: формирование, повышение продуктивности и устойчивости в условиях Беларуси*
Ельники: формирование, повышение продуктивности и устойчивости в условиях Беларуси [2009] Навуковыя выданні
В монографии рассмотрены эколого-фитоценотические особенности произрастания еловых насаждений в существующем комплексе внутриформационных и межформационных взаимосвязей лесной растительности в Беларуси, показаны научные, практические основы оценки влияния экологических факторов на формирование, продуктивность и устойчивость древостоев в условиях глобального ухудшения состояния темнохвойных лесов и периодического массового усыхания ели. Приведены региональная специфика и закономерности проявления этого стихийного явления, разработаны практические мероприятия по преодолению, минимизации его последствий, рациональному использованию древесных ресурсов, восстановлению ельников, повышению их продуктивности и устойчивости.
Книга предназначена для научных работников, преподавателей и студентов вузов, техникумов и других учебных заведений биологического профиля, почвоведов, экологов, специалистов лесного хозяйства и охраны природы.
Кошт: 22920 руб. (з ПДВ 20%)
 
 
Тарэлка М., Сынкова І.
Адкуль пайшлі ідалы. Помнік рэлігійна-палемічнай літаратуры з рукапіснай спадчыны татараў Вялікага Княства Літоўскага*
Адкуль пайшлі ідалы. Помнік рэлігійна-палемічнай літаратуры з рукапіснай спадчыны татараў Вялікага Княства Літоўскага [2009] Навуковыя выданні
Кніга ўводзіць у навуковы ўжытак зборнік польскамоўных мусульманскіх рэлігійна-палемічных твораў канца XVI – пачатку XVII стст. “Адкуль пайшлі ідалы” з рукапісу татараў былога Вялікага Княства Літоўскага. Яна змяшчае транслітарацыю і пераклад даследаваных тэкстаў на беларускую мову, а таксама лінгвістычны, тэксталагічны, гістарычна-культуралагічны каментар і слоўнік лексікі зборніка.
Выданне разлічанае на філолагаў (паланістаў і беларусістаў), гісторыкаў, культуролагаў, рэлігіязнаўцаў, усіх тых, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Вялікага Княства Літоўскага.
Кошт: 39528 руб. (з ПДВ 20%)
 
 

Проблемы экспериментальной ботаники. Купревичские чтения. Выпуск VII
Проблемы экспериментальной ботаники. Купревичские чтения. Выпуск VII [2009] Навуковыя выданні
 
 
Валодзіна Т.
Цела чалавека: слова, міф, рытуал
Цела чалавека: слова, міф, рытуал [2009] Навуковыя выданні

Кніга прысвечана народнай анатоміі і медыцыне як арганічным часткам традыцыйнай духоўнай культуры беларусаў. Прапаноўваецца этнакультурны партрэт цела, які разгортваецца на матэрыялах звычаяў, павер'яў, каляндарных і сямейных абрадаў, песень, казак, малых фальклорных жанраў. Кніга складаецца з трох асноўных частак, якія абагульнена можна падаць як Цела-Болькі-Лекі. Першы раздзел дэманструе цела як сістэму ўсіх яго органаў і частак, другі прысвечаны целу хвораму і канцэптуалізацыі хваробы ў цэлым, у трэцім апавядаецца пра асноўныя стратэгіі рытуальна-магічнага лекавання. У кнізе шырока скарыстоўваюцца экспедыцыйныя матэрыялы апошніх гадоў.

Прызначана для фалькларыстаў, этнолагаў, этналінгвістаў, фразеолагаў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца традыцыйнай духоўнай культурай беларусаў.

 
 

Развитие травматологии и ортопедии в Республике Беларусь на современном этапе: материалы VIII съезда травматологов-ортопедов Республики Беларусь, Минск, 16—17 октября 2008 г.
Развитие травматологии и ортопедии в Республике Беларусь на современном этапе: материалы VIII съезда травматологов-ортопедов Республики Беларусь, Минск, 16—17 октября 2008 г. [2008] Навуковыя выданні
В сборнике освещаются проблемы организации и научного обеспечения ортопедо-травматологической службы, рассматриваются вопросы диагностики, лечения, прогнозирования исходов лечения и реабилитации больных с патологией ротаторной манжетки плеча; хронического болевого синдрома; оперативного лечения при переломах тазобедренного сустава; переломов костей конечностей; патологии тазобедренного сустава у детей и подростков; хирургического лечения повреждений и заболеваний костей стопы и кисти. Отражены новые методы диагностики и лечения повреждений позвоночника, диагностика и комбинированные методы лечения сколиотической деформации позвоночника. Особое внимание уделено вопросам эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, особенностям имплантации эндопротеза при диспластических изменениях вертлужных впадин; применения новых материалов для имплантации и методов хондропротекции суставов; артроскопической хирургии крупных суставов, минимальноинвазивному остеосинтезу костей нижних и верхних конечностей. Описаны современные хирургические технологии при опухолях костей плечевого пояса, костей кисти, грудины и ребер, грудного отдела позвоночника; коленного сустава; шейки и вертельной области бедренной кости.
 
 

Каталог тропических и субтропических растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси / Сост. В.Н.Чертович, А.В.Сорока, А.И.Алехно; под ред. В.Н.Решетникова
Каталог тропических и субтропических растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси / Сост. В.Н.Чертович, А.В.Сорока, А.И.Алехно; под ред. В.Н.Решетникова [2008] Навуковыя выданні
В Каталоге представлен состав коллекций тропических и субтропических растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. Каталог содержит около двух тысяч названий видов и внутривидовых таксонов из 160 семейств.
Издание рассчитано на ботаников, биологов специалистов зеленого строительства, цветоводов-любителей.
 
 
Доўгаль А.
Сродкі выражэння эмоцый у сучаснай беларускай мове
Сродкі выражэння эмоцый у сучаснай беларускай мове [2008] Навуковыя выданні
Манаграфія прысвечана апісанню моўных сродкаў выражэння эмоцый — неабыякавага стаўлення чалавека да рэчаіснасці. Паказваюцца асаблівасці выкарыстання эматыўнай лексікі ў маўленні. Аўтар падае мадэлі эматыўных выказванняў, даследуе адметнасці іх ужывання. Разглядаюцца таксама графічныя сродкі абазначэння эмоцый, у тым ліку ў інтэрнэт-зносінах. Звяртаецца ўвага на ролю жэстаў і мімікі ў працэсе камунікацыі. Матэрыял кнігі пададзены ў даступнай форме, таму адрасуецца не толькі навукоўцам, выкладчыкам, студэнтам-філолагам, але і ўсім, хто хоча глыбей спазнаць беларускую мову.
 
 

Технологии визуализации в медицине. В 3 кн. Кн. 2. Диагностика острых лейкозов и опухолей центральной нервной системы у детей
Технологии визуализации в медицине. В 3 кн. Кн. 2. Диагностика острых лейкозов и опухолей центральной нервной системы у детей [2007] Навуковыя выданні
В монографию включены основные сведения о заболевании и о современных методах диагностики острых лейкозов и опухолей центральной нервной системы у детей, и изображения результатов различных исследований, полученных с автоматизированных рабочих мест врачей УЗИ и компьютерной томографии, а также из лабораторной гематологии, патоморфологии, иммунофенотипирования, цито- и молекулярной генетики. Вместе с тем в книге представлена одна из систем поддержки диагноза, созданных в рамках выполнения проекта В-736 Международного научно-технического центра “Разработка и демонстрация методологии и информационной технологии постановки диагноза детского рака на основе визуализированных данных первичного диагностического комплекса”, — “Автоматизированная иммунофенотипическая диагностика острых лейкозов у детей”.
 
 

Проблемы экспериментальной ботаники. Купревичские чтения. Выпуск VI
Проблемы экспериментальной ботаники. Купревичские чтения. Выпуск VI [2007] Навуковыя выданні
 
 

Технологии визуализации в медицине. В 3 кн. Кн. 3. Диагностика опухолей щитовидной железы у детей.
Технологии визуализации в медицине. В 3 кн. Кн. 3. Диагностика опухолей щитовидной железы у детей. [2007] Навуковыя выданні
В монографии представлены современные сведения по классификации, диагностике, стадированию и лечению опухолей щитовидной железы у детей, а также результаты работы по созданию программного обеспечения распознавания ультразвуковых изображений и телемедицинской системы, используемых при диагностике опухолей щитовидной железы у детей. В издание включены визуализированные данные первичного диагностического комплекса которые заносятся с автоматизированных рабочих мест врачей в клиническую базу визуализированных и формализованных данных. Создание системы автоматизированной регистрации данных первичного диагностического комплекса больных злокачественными новообразованиями проводилось в рамках выполнения проекта В-736 Международного научно-технического центра.
 
 
Токць С.
Беларуская вёска ў эпоху зьменаў: другая палова XIX – першая траціна XX*
Беларуская вёска ў эпоху зьменаў: другая палова XIX – першая траціна XX [2007] Навуковыя выданні
У кнізе разглядаюцца сацыяльна-культурныя працэсы, якія вызначалі, на думку аўтара, кірунак і характар зьменаў у жыцьці заходнебеларускай вёскі ў другой палове ХІХ – першай траціне ХХ ст. Аўтар стварае мадэль разьвіцьця капіталістычнай мадэрнізацыі традыцыйнага аграрнага грамадзтва на гэтым абшары. Да стрыжнёвых праблем дадзенай манаграфіі належаць пытаньні пашырэньня беларускай самасьведамасьці сярод вясковага насельніцтва, нацыятворчая роля інтэлігенцыі сялянскага паходжаньня. У дадатку да манаграфіі зьмешчаныя мікрагістарычнае  дасьледваньне Берштаў і фрагмэнты дзёньнікаў беларускага актывіста ТБШ Пётры Сяўрука. Кніга адрасаваная прафэсійным гісторыкам, краязнаўцам, выкладчыкам гістарычных дысцыплін, студэнтам.

Кошт: 16428 руб. (з ПДВ 20%)
 
 
Сорока Н.Ф.
Альфа-фактор некроза опухоли и хроническая сердечная недостаточность
Альфа-фактор некроза опухоли и хроническая сердечная недостаточность [2007] Навуковыя выданні
В монографии рассмотрены вопросы влияния альфа-фактора некроза опухоли и его растворимых рецепторов Р55 на возникновение и прогрессирование хронической сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца, оценена возможность коррекции альфа-фактора некроза опухоли через его растворимые рецепторы Р55 с помощью стандартной терапии хронической сердечной недостаточности, а также добавлением специфических ингибиторов этого цитокина.
Предназначена для терапевтов, кардиологов, студентов медицинских вузов.
 
 

Полимер-силикатные машиностроительные материалы: физико-химия, технология, применение / С.В.Авдейчик [и др.]; под ред. В.А.Струка, В.Я.Щербы
Полимер-силикатные машиностроительные материалы: физико-химия, технология, применение / С.В.Авдейчик [и др.]; под ред. В.А.Струка, В.Я.Щербы [2007] Навуковыя выданні
Развитие марочного ассортимента функциональных машиностроительных материалов обусловливает применение модификаторов полимерных матриц, разработанных на основе минеральных продуктов. К числу эффективных компонентов в полимерных композитах относятся силикаты различного состава, структуры и технологии получения.
В монографии обобщен опыт разработки и практического применения полимер-силикатных машиностроительных материалов на основе матриц многотоннажного производства. Рассмотрены физико-химические аспекты модифицирующего действия дисперсных частиц силикатов в растворах и расплавах термопластичных и сшивающихся связующих.
Книга предназначена для инженерно-технических работников, специализирующихся в области производства и применения полимерных композитов, для студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям: «Материаловедение», «Трение и износ в машинах», «Технология и переработка полимерных материалов и композитов», «Оборудование и технология высокоэффективных процессов обработки материалов».
 
 
Губкин С.В.
HCV-инфекция и патология печени при ревматических заболеваниях*
HCV-инфекция и патология печени при ревматических заболеваниях [2007] Навуковыя выданні
Монография содержит основные сведения по изучению поражения печени у пациентов, имеющих перекрестную патологию — системные заболевания соединительной ткани в сочетании с хроническим вирусным гепатитом С. Представленные материалы отражают результаты собственных исследований диагностических возможностей инвазивных и неинвазивных методов изучения патологии печени у больных ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, системным склерозом, первичным синдромом Шегрена и реактивными артритами. Для ревматологов, терапевтов, клинических ординаторов и студентов медицинских вузов.
Кошт: 19800 руб. (з ПДВ 20%)
 
 
<< [Першая] < [Папярэдняя] 1 2 3 4 [Наступная] > [Апошняя] >>
Паказваць па: . Вынікі 1 - 30 з 102
Уверх

Замова
Загрузіь прайс (xls)
Прайс-ліст

alt

 
Адрас: 
вул. Ляўкова, 19, офіс 2Н,
 220007, Мінск, Беларусь

Тэлефон/факс:  

(+375 17) 2431940,   
3560890, 3580515,
 E-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script ,   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script